กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองคลอง    อ.บ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


Integrity and Transparency Assessment : ITA

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

More...
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

 

More...
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โรงเรียนดีประจำตำบล

 

โรงเรียนดีประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

สถานศึกษาวิถีพุทธ   การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O17 :: AMSS+
   EMIS
   School MIS
   >>>ITA 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O32 :: รับฟังความคิดเห็น
    O8 :: Q&A
    O30 :: ช่องทางเรื่องร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

Integrity and Transparency Assessment

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      29 คน

สถิติเดือนนี้:   1091 คน

สถิติปีนี้:        6061 คน

สถิติทั้งหมด: 13220 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

8 เมษายน 2565 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกั...
    นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอบคุณคณะครูบุคลากรทุกท่าน นำนักเรียนฉีดวัคซีน เข็ม ๒ ที่โรงเรียนโชคมณีศึก...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (PA) บนฐานนวัตกรรม OPEN Class กลุ่มสาระการเ...
    ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผ

๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕  นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ปฏิบัติหน้าที่...
    อบรมหลักสูตรโรงเรียน

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดอบรมทบทวนความรู้เรื่อง การใช้หลักสูตรสถานศึกษา การ...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA

๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณ...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA

๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณ...
    รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

๔  มีนาคม  ๒๕๖๕  ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ศิรดา  พิริยะช...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA

๓ มีนาคม ๒๕๖๕  ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ นำโดย ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข

3 มีนาคม 2565 ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล  สพป.ขอนแก่น เขต 1 แล...
    ตรวจ ATK ในการเปิดเรียน On-site

๑๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  โรงเรีย...
    นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

๑๑ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรีย...
    พิธีรับโล่ประกาศเกียรติคุณ

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง รับมอบโล่ประกาศเกี...
    มอบทุนการศึกษา

๘ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  มอบทุนการศึกษาให...
    มอบเกียรติบัตรโพธิสัตย์น้อย

๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง มอบเกียรติบัตร...
    การรับวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี

๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน...
    การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   โรงเรียนบ้านหนองคลอง เปิดเรียน On-site เฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตามประก...
    การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ร

๓๑  มกราคม  ๒๕๖๕  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  พร้อมคณะครู...
    กิจกรรมการจัดงานวันครู

วันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๖๕  นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ร่วม...
    พิธี มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดีไม่มีอบายมุข(

วันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ร่วมพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณครูด...
    การประชุมปฏิบัติการระดับชาติ "การจัดการศึกษาเพ

วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ร่...
    อบรมการใช้ชุดตรวจ Antigent Test Kit หรือ ATK

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยค...
    โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA

๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและป...
    เชิญชวนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด (COVID-19)

๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านหนองคลอง ร่วมรณรงค์เชิญชวนทุกกลุ่มวัยฉีดวัคซ...
    มอบทุนการศึกษา มูลนิธินูบูน (Nuboon Foundation)

๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  มอบทุนการศ...
    ประเมินครูผู้ช่วย

๑๔  ธันวาคม  ๒๕๖๔  โรงเรียนบ้านหนองคลอง ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำ...
    การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน On-site

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔  คณะกรรมการติดตามประเมินการดำเนินงานตามมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคต...
    โรงเรียนบ้านหนองคลองรับรางวัลเกียรติยศในการปร

วันอังคาร ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.ก...
    นักเรียนรับวัคซีน Pfizer

...
    รับมอบเกียรติบัตรตลาดนัดวังจันทร์เกษม

วันจันทร์ ที่ ๒๒  พฤศจิกายน ๒๕๖๔  ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านหนองคลอง  รับมอบเกียรติบ...
    พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน

พิธีลงนามข้อตกลงในการพัฒนางาน Performance Agreement (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
    ประชุมครั้งที่ 16/2564

ประชุมครั้งที่ 16/2564 เรื่อง การจัดทำแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) สำหรับข้าราชการครูและบุคลากร...
    ประชุมวางแผนการจัดการเรียนการสอน

...
    กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์

...
    การรับวัคซีนPfizer

...
    ประชุม ครั้งที่ 14/2564

22 ตุลาคม 2564 นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่...
    โครงการวัยใส ใส่ใจรักษ์ สร้างความตระหนักการท้อ

วันที่ 25 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดโครงการวัยใส ใส่ใจรักษ์ สร้างความตระหนักการท้อ...
    โครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 24 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดโครงการโรงเรียนสีขาว ปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยได้รั...
    ประชุมคณะกรรมการสถาานศึกษา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำโดย นางชุติมา กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณ...
    การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามแนว Active Learning

7-9 กันยายน 2564 โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้นำตัวแทนครูและนักเรียนเข้าร่วมการดำเนินงาน กิจกรรมค่...
    อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำหน่วยการเรียนรุ้แบบบูร

๑๖ กันยายน ๒๕๖๔  ดร.กมลวรรณ ทิพยเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา...
อ่านข่าวทั้งหมด...