กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองคลอง    อ.บ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


Integrity and Transparency Assessment : ITA

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

More...
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

 

More...
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โรงเรียนดีประจำตำบล

 

โรงเรียนดีประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

สถานศึกษาวิถีพุทธ   การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O17 :: AMSS+
   EMIS
   School MIS
   >>>ITA 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O32 :: รับฟังความคิดเห็น
    O8 :: Q&A
    O30 :: ช่องทางเรื่องร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

Integrity and Transparency Assessment

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      27 คน

สถิติเดือนนี้:   1089 คน

สถิติปีนี้:        6059 คน

สถิติทั้งหมด: 13218 คน

หอเกียรติยศ ผลงาน
กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS

กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่เชิดชูเกียรติ นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้รับรางวัล MOE AWARDS ประเภทโครงการ สาขา เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13:04:04
กระทรวงศึกษาธิการมอบโล่เชิดชูเกียรติ รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง

กระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า  นางชุติมา  กะริอุณะ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา13:08:00
โล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น

นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  รับโล่รางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น  ประจำปี ๒๕๕๗

เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา07:09:34
เกียรติบัตรครู นักเรียนระดับเขตพื้นที่แข่งศิลปหัตถกรรม ประจำปีการศึกษา 2563

สรุปผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมปีการศึกษา ๒๕๖๓  โรงเรียนบ้านหนองคลอง  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ๑.  รางวัลเหรียญทอง  ปฐมวัย : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ &

เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา15:12:33
รางวัลคุรุชนคนคุณธรรม

๑  ตุลาคม  ๒๕๖๔ เขตตรวจราชการที่ ๑๒ "ร้อยแก่นสารสินธิ์ุ" มอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่า  นางชุติมา  กะริอุณะ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้รับรางวัล "คุรุชน คนคุณธรรม" ระ

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา19:36:51
โรงเรียนคุณธรรมสพฐ.ระดับ ๑ ดาว และ ๒ ดาว


เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา19:20:39
ผู้บริหารคณะครูรับเกียรติบัตรครูดีไม่มีอบายมุข


เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา19:11:11
กิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดี

โรงเรียนบ้านหนองคลองนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนไทยร่วมใจทำความดี ได้รับรางวัลชมเชย สถานศึกษาเจริญพระพุทธมนต์บทสวดธัมมจักรกัปปวัตนสูตร

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา19:02:53
ผลการทดสอบ O-NET สูงกว่าระดับประเทศ

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผลการทดสอบ O-NET มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ  

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา18:50:34
โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

๓๐  เมษายน  ๒๕๖๔  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มอบโล่รางวัล โรงเรียนบ้านหนองคลอง เป็น "โรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓" 

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา18:31:29
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕  มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มอบโล่ บ้านวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ให้โรงเรียนบ้านหนองคลอง ผ่านการประเมินรอบที่ ๓ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัต

เมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา18:27:27
รับโล่การจัดกิจกรรมสหกรณ์ดีเด่น

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนบ้านหนองคลอง รับมอบโล่รางวัลชนะเลิศอันดับ ๓ เขตบริการที่ ๑ การจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบวงจรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา23:21:01

>>>ทั้งหมด...