กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองคลอง    อ.บ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


Integrity and Transparency Assessment : ITA

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

More...
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

 

More...
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โรงเรียนดีประจำตำบล

 

โรงเรียนดีประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

สถานศึกษาวิถีพุทธ   การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O17 :: AMSS+
   EMIS
   School MIS
   >>>ITA 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O32 :: รับฟังความคิดเห็น
    O8 :: Q&A
    O30 :: ช่องทางเรื่องร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

Integrity and Transparency Assessment

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   1088 คน

สถิติปีนี้:        6058 คน

สถิติทั้งหมด: 13217 คน

 


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านหนองคลอง

ที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

1

นางกองพัน  วงษ์ธานี

ประธานคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

2

นายเทพพิทักษ์  พรประเสริฐ

กรรมการ

ผู้แทนศิษย์เก่า

3

นายปริญญา  ยาโสภา

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรชุมชน

4

นางสาวมารินทร์  กัสปะ

กรรมการ

ผู้แทนครู

5

นางอุมาพร  เบ้าคำ

กรรมการ

ผู้แทนผู้ปกครอง

6

นายเจริญ  เหลาเป

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7

นายหมุ่ย  ยมศิลา

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

8

พระครูวิมลสุวรรณสาร  สันติจิตติโต

กรรมการ

ผู้แทนองค์กรศาสนา

9

นางชุติมา  กะริอุณะ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่