กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองคลอง    อ.บ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


Integrity and Transparency Assessment : ITA

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

More...
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

 

More...
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โรงเรียนดีประจำตำบล

 

โรงเรียนดีประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

สถานศึกษาวิถีพุทธ   การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O17 :: AMSS+
   EMIS
   School MIS
   >>>ITA 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O32 :: รับฟังความคิดเห็น
    O8 :: Q&A
    O30 :: ช่องทางเรื่องร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

Integrity and Transparency Assessment

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      29 คน

สถิติเดือนนี้:   1091 คน

สถิติปีนี้:        6061 คน

สถิติทั้งหมด: 13220 คน

 


ประวัติหน่วยงาน

       โรงเรียนบ้านหนองคลอง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2476 ที่บ้านหนองคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลป่ามะนาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น โดย นายขุน มูลจันทร์ เป็นครูใหญ่คนแรก ร่วมกับชาวบ้านหนองคลองจัดตั้งขึ้นโดยอาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนมาก่อน ต่อมาคณะครูพร้อมชาวบ้านได้สร้างอาคารหลังใหม่เป็นเอกเทศเป็นอาคารเรียนชั่ว คราว บนที่ดินของ นายสมพงษ์ ธัญญลักษณ์ ซึ่งเป็นพื้นที่โรงเรียนปัจจุบัน

       วันที่ 9 มิถุนายน 2480 อาคารเรียนเสร็จ และได้ย้ายมาอยู่ ปี พ.ศ.2481 วันที่ 22 พฤษภาคม 2494 คณะครูและชาวบ้านร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เป็นอาคารถาวร สิ้นค่าก่อสร้าง 26,229.40 บาท ปี พ.ศ.2496 ได้งบประมาณจากกระทรวงศึกษาธิการสร้างอาคารหลังที่ 2 เป็นอาคารแบบ ป.1ก และมีนักเรียนมาเรียนร่วม 3 หมู่บ้านคือ บ้านหนองคลองใหญ่ บ้านหนองคลองน้อย บ้านกระเดื่อง บ้านโนนตุ่น และบ้านหนองขาม ปี พ . ศ . 2515 คณะครูและชาวบ้าน ได้ร่วมสร้างอาคารเรียนตาแบบ ป.1ก ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และเปิดสอนถึงชั้นประถมปลาย ( ป.5 - ป.7 ) ปี พ.ศ.2520 ทางราชการได้สร้างอาคารแบบ ป.1 ฉ ขนาด 3 ห้องเรียน ครึ่งปูนครึ่งไม้ งบประมาณ 300,000 บาท และได้สร้างบ้านพักครูแบบ 2 ชั้น 1 หลัง งบประมาณ 150,000 บาท   ปี พ.ศ.2524 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ สร้างอาคารเอนกประสงค์ให้  งบประมาณ 120,000 บาท   ปี พ.ศ. 2525 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างอาคาร ป.1 ฉ ปี พ.ศ.2528 ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณก่อสร้างอาคาร แบบ สปช.105/26 งบประมาณ 800,000 บาท ปี พ.ศ.2544 ชาวบ้านหนองคลองใหญ่ บ้านหนองคลองน้อยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินต่อเติมอาคารเรียน สปช.105/26 ชั้นล่าง จำนวน 4 ห้องเรียน

สภาพปัจจุบัน

      โรงเรียนบ้านหนองคลอง ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 8 ตำบล ป่ามะนาว อำเภอ บ้านฝาง จังหวัด ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40270 มีเนื้อที่ 18 ไร่ 1 งาน 5.8 ตารางวา เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตั้งแต่ วันที่ 3 มิถุนายน 2476 ปัจจุบันจัดการเรียนการสอน 2 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และ ระดับประถมศึกษา ปัจจุบันมีข้าราชการครู 9 คน  พนักงานราชการ 1 คน   ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน
     หมู่บ้านในเขตบริการมี 2 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 7 บ้านหนองคลองใหญ่ , หมู่ที่ 8 บ้านหนองคลองน้อย ตำบล ป่ามะนาว เป็นชุมชนชนบท ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจ้าง ตามลำดับ ฐานะปานกลางไปจนถึงยากจน การคมนาคม อยู่ในเกณฑ์ดี แต่น้ำประปาหมู่บ้านยังไม่สะดวกที่ควร มีถนนลาดยาง เส้นทาง รพช.สายหัวบึง-ป่าส่าน อยู่ห่างจากอำเภอบ้านฝาง 12 กิโลเมตร ไปทางทิศใต้ อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 35 กิโลเมตร

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่