กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองคลอง    อ.บ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


Integrity and Transparency Assessment : ITA

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

More...
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

 

More...
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โรงเรียนดีประจำตำบล

 

โรงเรียนดีประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

สถานศึกษาวิถีพุทธ   การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O17 :: AMSS+
   EMIS
   School MIS
   >>>ITA 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O32 :: รับฟังความคิดเห็น
    O8 :: Q&A
    O30 :: ช่องทางเรื่องร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

Integrity and Transparency Assessment

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      29 คน

สถิติเดือนนี้:   1091 คน

สถิติปีนี้:        6061 คน

สถิติทั้งหมด: 13220 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

นักเรียนรับวัคซีน Pfizer


8 เมษายน 2565 คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองคลอง นำนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เข็มที่ 2 และเพิ่มเติม เข็มที่ 1 ที่โรงพยาบาลบ้านฝาง...
เมื่อ 10 เมษายน 2565 เวลา15:59:11
โดย:ผู้ดูแลระบบ

นักเรียนรับวัคซีน Pfizer


๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ขอบคุณคณะครูบุคลากรทุกท่าน นำนักเรียนฉีดวัคซีน เข็ม ๒ ที่โรงเรียนโชคมณีศึกษา...
เมื่อ 10 เมษายน 2565 เวลา15:58:09
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม


๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (PA) บนฐานนวัตกรรม OPEN Class กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที ๒ คุณครูทัศนีย์ แสนเจริญสุข...
เมื่อ 10 เมษายน 2565 เวลา15:56:21
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย ตามคำสั่ง ศธจ. ขอนแก่น


๑๙ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๕  นางชุติมา  กะริอุณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง  ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ(ผู้อำนวยการสถานศึกษา) ตามคำสั่งศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ที่ ๙/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง วิชาชีพ และการปฏิบัติงานในสถานศึก...
เมื่อ 10 เมษายน 2565 เวลา15:36:19
โดย:ผู้ดูแลระบบ

อบรมหลักสูตรโรงเรียน


๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองคลอง จัดอบรมทบทวนความรู้เรื่อง การใช้หลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การประเมินหลักสูตร โดย นางอรุณี ฮาตแสนเมือง หัวหน้างานวิชาการ เป็นวิทยากร และ อบรมการใช้ โปรแกรมระบบการบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS) โดยมี นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุ...
เมื่อ 26 มีนาคม 2565 เวลา19:15:59
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม


๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (PA)บนฐานนวัตกรรม...
เมื่อ 15 มีนาคม 2565 เวลา18:35:16
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม


๑๑  มีนาคม  ๒๕๖๕ ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองคลอง เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน (PA)บนฐานนวัตกรรม...
เมื่อ 15 มีนาคม 2565 เวลา18:35:27
โดย:ผู้ดูแลระบบ

รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ ตรวจเยี่ยมโรงเรียน


๔  มีนาคม  ๒๕๖๕  ดร.กมลวรรณ  ทิพยเนตร รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๑ พร้อมด้วย ดร.ศิรดา  พิริยะชัยวรกุล ศน. สพป.ขอนแก่น เขต ๑  และ นายเพชรสมทรง  บำรุงบ้านทุ่ม ประธานกลุ่มเครือข่ายที่ ๙ บ้านฝางโซนใต้  ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT และตรวจเยี่ยมชั้นเรียนโรงเรียนบ้านหนองคลอง ทุกชั...
เมื่อ 06 มีนาคม 2565 เวลา07:51:23
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียนตาม วPA บนฐานนวัตกรรม


๓ มีนาคม ๒๕๖๕  ทีมศึกษานิเทศก์ สพป.ขอนแก่น เขต ๑ นำโดย ดร.สมหวัง  บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล พร้อมด้วย ศน.สุขุมาล  เค้าแคน  และ ศน.ณัฐรดี  สวัสดิสิงห์ ได้นิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านหนองคลอง ...
เมื่อ 06 มีนาคม 2565 เวลา07:40:55
โดย:ผู้ดูแลระบบ

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม


3 มีนาคม 2565 ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผล  สพป.ขอนแก่น เขต 1 และทีมงานศึกษานิเทศก์  ได้ติดตาม"โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งโรงเรียน ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) บนฐานนวัตกรรม"...
เมื่อ 06 มีนาคม 2565 เวลา07:37:28
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
หนังสือราชการ สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่ม (blog)

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ

แบบเสนอคุรุชนคนคุณธรรม โดยนางชุติมา กะริอุณะ

โดย:ผู้ดูแลระบบ

...
เมื่อ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา23:08:51

แบบรายงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โดย:ผู้ดูแลระบบ

...
เมื่อ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา13:39:14

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
...
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:ผอ.ชุติมา กะริอุณะ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางชุติมา กะริอุณะ
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
โทร. 06-3398-9395


เมื่อ 26 ตุลาคม 2564 เวลา18:30:38
ขอแนะนำ:คุณครูเพิ่ม เบ้าคำ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นายเพิ่ม เบ้าคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 09-8176-3824


เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา13:52:06
ขอแนะนำ:คุณครูอรุณี ฮาตแสนเมือง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางอรุณี ฮาตแสนเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 08-1974-7317


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา16:03:59
ขอแนะนำ:คุณครูมารินทร์ กัสปะ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวมารินทร์ กัสปะ
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 08-7225-4149


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา14:48:42
ขอแนะนำ:คุณครูมะลิวรรณ แแก้วมาตย์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางมะลิวรรณ แก้วมาตย์
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 09-0578-0749


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา15:02:44
ขอแนะนำ:คุณครูพรรณพิมล มีคำทอง โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางพรรณพิมล มีคำทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 08-2681-1598


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา15:42:11
ขอแนะนำ:คุณครูนภาภรณ์ เบ้าคำ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางนภาภรณ์ เบ้าคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
08-4792-1569


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา15:31:56
ขอแนะนำ:คุณครูทัศนีย์ แสนเจริญสุข โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวทัศนีย์ แสนเจริญสุข
ครู ค.ศ.1
โทร. 09-8421-8500


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา15:33:49
ขอแนะนำ:คุณครูพิกุลศรี ดิษฐเจริญ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวพิกุลศรี ดิษฐเจริญ
ครูผู้ช่วย
09-7141-9450


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา15:35:18
ขอแนะนำ:คุณครูสุจิตตรา วงษ์ธานี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสุจิตตรา วงษ์ธานี
พนักงานราชการ
โทร. 


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา15:38:36
ขอแนะนำ:คุณครูกัญภร ขันถม โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวกัญภร ขันถม
อัตราจ้าง
โทร.


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา15:39:34
ขอแนะนำ:คุณครูธนศิริ ภูมิแจดำ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวธนศิริ ภูมิแจดำ
เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทร. 09-5189-8891


เมื่อ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา15:41:36

อ่านข่าวทั้งหมด...