กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านหนองคลอง    อ.บ้านฝาง สพป.ขอนแก่น เขต 1  หน้าแรก


Integrity and Transparency Assessment : ITA

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ

More...
Integrity and Transparency Assessment : ITA

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

 

More...
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองคลอง

โรงเรียนดีประจำตำบล

 

โรงเรียนดีประจำตำบล โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
โรงเรียนดีประจำตำบล

โรงเรียนวิถีพุทธ

 

สถานศึกษาวิถีพุทธ   การศึกษาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

More...
โรงเรียนวิถีพุทธ
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O17 :: AMSS+
   EMIS
   School MIS
   >>>ITA 2565
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    O32 :: รับฟังความคิดเห็น
    O8 :: Q&A
    O30 :: ช่องทางเรื่องร้องเรียน
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

Integrity and Transparency Assessment

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      26 คน

สถิติเดือนนี้:   1088 คน

สถิติปีนี้:        6058 คน

สถิติทั้งหมด: 13217 คน

 


O27 :: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงมาตรฐานและวิทยฐานะ
>>ผู้อำนวยการ         >>สายผู้สอน   
>>คุรุสภา_หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู
>>ว7 กคศ.การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู
>>ว27 กคศ.เกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
>>ว24 การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาา ตำแหน่ง ผอ.
>>ว7  กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
>>ว24 กคศ.การปรับมาตรฐานตำแหน่งของข้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.
>>ว9 กคศ. แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต
>>ว8 เกณฑ์และวิธีการนำบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปบัญชีหนึ่งเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น
>>ว5 กคศ.การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>ว17/2552 คู่มือเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะตามหนังสือ กคศ.
      - คู่มือการประเมินวิทยฐานะ    สายงานบริหารสถานศึกษา
      - คู่มือการประเมินวิทยฐานะ    สายงานบริหารการศึกษา
      - คู่มือการประเมินวิทยฐานะ    สายงานนิเทศการศึกษา
      - คู่มือการประเมินวิทยฐานะ    สายงานการสอน
>>ว21/2560 หลักเณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะ
>>ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
>>ว9(วPA) การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
>>ว10/2564 ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา
>>ว11/2564 ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
>>ว12/2564 ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา


       

 
 
 
 
  ที่มา:  คลิกที่นี่